Parodoje pristatoma dvidešimt vieno projekto istorija, iliustruota maketų nuotraukomis. Maketas dažniausiai būna pirmoji kūrybinės diskusijos metu generuotos idėjos materializacija. Maketas nemeluoja. Nuostabi verbalinė idėja gali akimirksniu keliauti į šiukšlyną, nepavykus jos sumaketuoti. Darbinių maketų nuotraukos atspindi procesą, formos paiešką. Kartais projektas eskiziniu maketu ir baigiasi, tačiau lieka gražios nuotraukos ir prisiminimas. Maketo nuotrauką palyginus su realizuoto pastato panašaus rakurso fotografija, galima atsekti pirminės idėjos sėkmingą (arba ne) realizavimą. Konkursinių projektų maketai nieko neslėpdami atskleidžia architektūrinę idėją, o kompiuterinės vizualizacijos tik ją papildo. Parinkus tinkamas medžiagas, konkursiniai maketai kartais tampa savarankiškais kūriniais ir keliauja per parodas, kol galiausiai grįžta visiškai subyrėję. Nėra galimybių išsaugoti visus maketus, ypač darbinius, tačiau archyve lieka nuotraukos. Jas vartant, prisimenamos projektų istorijos.

 

Paroda "21 Maketas" - Kauno Architektūros Festivalio KAFe 2013 dalis.


21 MAKETAS